VELKOMMEN!

Så hyggelig at du sjekker innom hjemmesiden min! Det er jeg kjempeglad for 🙂!

Det er alltid morsomt å vite at noen besøker sidene mine, og jeg håper du finner noe av interesse her.

Jeg vil at alle skal ha det bra, og jeg ønsker å hjelpe til på veien til et bra liv.

Deler av Livet - Coaching AS skal i hovedsak være et selskap som hjelper slitne, trøtte og utbrente med å finne igjen mål og retning med livet. Det er mange deler av livet vi kan sette sammen på en hensiktsmessig god måte. Vi ønsker helst å kjenne på en form for "fullkommenhet", både innen helse, parforhold, familie, karriere osv. Det er ikke alltid vi ser hvor skoen trykker selv. Det kan derfor være godt å få hjelp til å avdekke dette hos en veileder/coach, slik at du kan ta bevisste steg videre.

Og har du møtt den store veggen, og kanskje blitt sykemeldt fra jobben en lengre periode, så er målet på lengre sikt at den enkelte skal finne tilbake til arbeidslivet.

Kan jeg hjelpe deg?

Vil du ha noen å prate med?🙂❤ 

For hvis du har lyst til det, kanskje ønsker du å komme forbi et hinder, oppnå et mål, eller kjenne at du fylles med energi igjen, da ville det glede meg om du tar kontakt for å avtale en samtale med meg.

Jeg har også mulighet for å coache team/grupper, så hvis du jobber i et firma, eller er medlem i en frivillig organisasjon, kan du be din nærmeste leder ta kontakt for å avtale nærmere.

Grunnen til å coache deg og ditt team, kan være så enkel som at dere ønsker å bli bedre på kommunikasjon, bli bedre på struktur, finne igjen harmonien med kolleger, og mye mye mer. Det viktige er at de som deltar er motiverte for en liten eller stor forandring til det bedre.

Kontaktmulighetene er:

sms/ring: 934 43 798

e-mail: Post@deleravlivet.com

Firmanavn: Deler av Livet - Coaching AS

Org.nr: 918 771 891