Bedrifts-coaching

Jeg har også mulighet for å coache team/grupper, så hvis du jobber i et firma, eller er medlem i en frivillig organisasjon, kan du be din nærmeste leder ta kontakt for å avtale nærmere.

Grunnen til å coache deg og ditt team, kan være så enkel som at dere ønsker å bli bedre på kommunikasjon, bli bedre på struktur, finne igjen harmonien med kolleger, og mye mer. Det viktige er at de som deltar er motivert for en liten eller stor forandring til det bedre.

Kontaktmulighetene er:

Tlf: 934 43 798

E-mail: Post@deleravlivet.com

Firmanavn: Deler av Livet - Coaching AS

Org.nr: 918 771 891

Hva kan jeg bidra med?

I enhver bedrift finnes det utfordringer, noen strever med leveranser, andre kjemper for å ha en balansert økonomi, mens atter andre strever med sine ansatte.

Det er ikke en selvfølge at samarbeid og miljø går helt knirkefritt i en bedrift, og kommunikasjonen mellom ansatte og ledelse er av og til fraværende, og en vanskelig utfordring hos mange. 

Noen ganger ser bedriftseierne dette selv, men veldig ofte er det ansatte som har noe å utsette på ledelsen. Tør du å være den som sier fra?

Tør du si fra?

Er du en leder, som leser dette innlegget, så kan det hende du har tenkt på at det er noe som "knirker" i samarbeidet du har med dine ansatte for tiden. Er det deg det er noe galt med, eller er det de ansatte som ikke forstår deg?

Veldig ofte vil en spørre-undersøkelse ikke avdekke de faktiske problemene. Det handler gjerne om mellom-menneskelige relasjoner når det kommer til stykket......

Vi har alle noen kjerneverdier, som vi ikke selv er klar over, men som blir berørt når noe "går på tverke". En ansatt vil gjerne gjøre jobben sin, og mange vil også gjøre ekstra innsats for å imponere sjefen sin. Når sjefen ikke ser, eller ikke bekrefter at den har sett den ansatte, vil iveren til den ansatte etter hvert dale.

Hvordan skal man "se" sine ansatte? Hva trenger de for å fortsette å gjøre en innsats?

Dette, og mange flere spørsmål kan du få svar på ved å jobbe med meg som coach.

Del denne siden