7. mai, 2019

Eksamen – Hvem presterer du for? Deg selv eller andre?

Muligens et litt bortkastet spørsmål mener noen, men er du nå helt sikker på at det er for din egen del at du vil gjøre det bra på eksamen?

Hva ønsker du å kunne si om deg selv når du skal gå av med pensjon i 60-årsalderen, og har jobbet i mange år? At du er stolt av deg selv? At andre har sett på deg som en dyktig person? Eller har du helt andre tanker om dette? Var det kun lønna du ventet på hver måned? Da synes jeg synd på deg.

Du vil selvsagt ha en god karakter, for å kunne komme videre til ny skole, eller for å få drømmejobben! Men hva er EGENTLIG grunnen til dette? Stryker du, så er det et nederlag, men livet vil jo gå videre, eller?

Hvor vil jeg hen med dette?

Jeg vil egentlig at du skal forsøke å finne ut hvorfor du strever med alt dette. Her er en modell som blir brukt i mange coaching sammenenger:

«Hva vil det gjøre for meg» x 7

(1)    «Hva vil det gjøre for meg «(..å gjøre det godt på eksamen?) Hvis du stiller deg dette spørsmålet 7 ganger, så vil du komme til kjernen av det som gjelder for akkurat deg.

Du svarer f. eks at «jeg vil komme videre til den skolen jeg har drømt om å komme inn på»

(2)    Så spør du igjen, «Hva vil det gjøre for meg» ..å komme inn på den skolen jeg har drømt om?» Du svarer kanskje «Jo, da får jeg studere det jeg liker aller best».

(3)    Så spør du videre; «hva vil det gjøre for meg».. å få studere det jeg liker aller best?»

Du svarer kanskje «Da vil jeg få en utdannelse som jeg kan bruke til å få drømmejobben»

(4)    «Hva vil det gjøre for meg».. å få drømmejobben?»

Du svarer kanskje «Da vil jeg kunne glede meg til å gå på jobb hver dag.

(5)    «Hva vil det gjøre for meg»….. å kunne glede meg til å gå på jobb hver dag?»

Du svarer kanskje at «Da vil jeg få en meningsfull hverdag.»

(6)    «Hva vil det gjøre for meg» …å få en meningsfull hverdag?»

Du svarer kanskje at: «Da vil jeg være fylt av energi»

(7)    «Hva vil det gjøre for meg å være fylt av energi?

Du svarer kanskje at: «Da står jeg bedre rustet til å møte motgang».

Svarene på spørsmålene, kan for deg være noe helt annet enn i eksempelet her, men jeg håper du vil gjøre et forsøkt, og finne fram til DIN kjerne.

LYKKE TIL!

Del denne siden