13. jun, 2019

Hvilke goder har du i livet ditt?

Vi tar ting som en selvfølge, men det er visse ting vi kan takke andre for at vi har i livet. Hvilke materielle goder mener du at du har i livet ditt?